Educatie en maatschappelijke activiteiten 


Uw kind heeft soms iets extra’s voor school of andere activiteiten nodig. Dit kan worden aangeschaft met het Kindpakket.


Voor wie?
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar.     

Vergoeding
De gemeente betaalt direct aan de aanbieder. De maximale vergoeding is
€ 150,-

Hoe vaak kan uw kind deze regeling gebruiken?
Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen elk jaar opnieuw deze regeling gebruiken.

Wat wordt vergoed?

- Indirecte schoolkosten, zoals ouderbijdrage middelbaar onderwijs, vrijwillige ouderbijdrage basisonderwijs, verplicht kluisje.
- Schoolreisjes basisonderwijs
- Eigen bijdrage peuterspeelzaal
- Zomerkamp
- Bezoek pretpark/film
- Activiteiten welzijnsorganisaties
- Schooltas
- Leermiddelen