Spelregels voor aanbieders

  • Alle inschrijvingen van potentiële aanbieders worden zorgvuldig gecontroleerd en getoetst door onze medewerkers. U ontvangt binnen vier weken per e-mail een bevestiging of afwijzing.
  • Bureau Minimaregelingen maakt bij een goedgekeurde boeking door een gebruiker van het Kindpakket direct het verschuldigde bedrag over op uw rekening.
  • Aanbieders hebben hun eigen digitale omgeving binnen het Kindpakket Goeree-Overflakkee waar alle administratieve handelingen gedaan kunnen worden en hun eigen pagina op de website van Kindpakket Goeree-Overflakkee waarop zij de organisatie en het actuele aanbod presenteren.
  • Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het vullen en actueel houden van bovengenoemde informatie via hun digitale omgeving. Bureau Minimaregelingen behoudt zich het recht voor om ongepaste content te redigeren of te verwijderen.
  • Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van een bestelling door een gebruiker van het kindpakket, alvorens deze aan de gebruiker mee te geven. Gebruikers ontvangen een bevestigingsmail met een code, die gematcht kan worden met de code die u als aanbieder ontvangt. Productuitgifte zou alleen plaats moeten vinden bij een juiste match tussen de codes.