Ouderbijdrage € 35,00 (1x per gezin)

Het bedrag ouderbijdrage is 1 keer per gezin per jaar verschuldigd.

Klik hieronder om de minimaregeling aan te vragen als u gebruik wilt maken van deze aanbieding

Aanvragen

Heeft u al een minimaregeling en wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Klik dan hieronder om in te loggen.

Inloggen

Meer informatie over SmdB Koningin Beatrix

Onze school is te typeren als een Christelijke school op reformatorische grondslag met een open toelatingsbeleid. Onze christelijke levensbeschouwing heeft uiteraard gevolgen voor de inhoud en vormgeving van ons onderwijs en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. Adaptief onderwijs (ontwikkelings- en handelingsgericht werken) houdt voor ons in dat wij steeds zoeken naar mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen, het bieden van onderwijs op maat en 't geven van de juiste ondersteuning. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsvraag van het kind binnen een lerende, gestructureerde, opbrengstgerichte organisatie en geborgde leerlingenzorg. De school beschikt over een ruime expertise om leerlingen bij wie de ontwikkeling stagneert hulp te bieden. Er wordt planmatig gewerkt in vier onderscheiden clusters aan verbetering van het onderwijs in een goed geoutilleerd gebouw

SmdB Koningin Beatrix

Voorwaarden aanbieding

  • 4 tot 12 jaar
  • € 35,00

U kunt ons bellen via het algemene verkorte telefoonnummer 14 0187. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving. Kijk voor uitgebreide contactinformatie op de pagina Contact.