ouderbijdrage 2020-2021

De Gelinckschool Oostvoorne vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten.

Klik hieronder om de minimaregeling aan te vragen als u gebruik wilt maken van deze aanbieding

Aanvragen

Heeft u al een minimaregeling en wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Klik dan hieronder om in te loggen.

Inloggen

Meer informatie over Gelinckschool Oostvoorne

De Gelinckschool Oostvoorne is een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen en die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning.
De Gelinckschool heeft 11 klassen met gemiddeld 15 leerlingen per klas. De school biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar.
- 6 groepen met zowel internaliserende en externaliserende problematiek, oplopend in het niveau (1-2-3, 4,5,6,7,7-8)
- 2 groepen voor internaliserend gedrag, oplopend in het niveau (6/7 en 8)
- 1 structuurgroep bovenbouwgroep, waar een arrangement met veel structuur geboden wordt. In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een specifieke vraag in acceptatie van gezag en op gedrag
- 1 groep voor anders lerende leerlingen. Deze leerlingen hebben behoefte aan het reduceren van gevoelens van faalangst
- 1 klas voor kinderen met een cluster 3 en cluster 4 arrangement.

Gelinckschool Oostvoorne

Voorwaarden aanbieding

  • 4 tot 12 jaar
  • € 25,00

U kunt ons bellen via het algemene verkorte telefoonnummer 14 0187. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving. Kijk voor uitgebreide contactinformatie op de pagina Contact.